Vytlačiť

nevyužívané pôvodne intenzifikované plochy (sady, vinice, orná pôda, chmeľnice)

nevyužívané pôvodne intenzifikované plochy (sady, vinice, orná pôda, chmeľnice)


Kód biotopu

NI

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu