Vytlačiť

Porasty pôvodných druhov drevín

Porasty pôvodných druhov drevín


Kód biotopu

X11

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu