Vytlačiť

Sladkovodné lesnaté mokrade, vrátane sezónne zaplavovaných lesov a lesnatých močiarov na anorganickej pôde

Sladkovodné lesnaté mokrade, vrátane sezónne zaplavovaných lesov a lesnatých močiarov na anorganickej pôde


Kód biotopu

Xf

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu