Vytlačiť

Tundrové mokrade, vrátane tundrových jazierok a prechodných jazierok po topení snehu

Tundrové mokrade, vrátane tundrových jazierok a prechodných jazierok po topení snehu


Kód biotopu

Vt

Kód Natura 2000