Vytlačiť

Alpínske mokrade, vrátane alpínskych lúk prechodne zavlhčených topením snehu

Alpínske mokrade, vrátane alpínskych lúk prechodne zavlhčených topením snehu


Kód biotopu

Va

Kód Natura 2000

Územia na mape