Vytlačiť

Sezónne/prechodné bariny/jazierka na anorganickej pôde; vrátane depresie, výmole, sezónne zaplavované lúky, ostricové bariny

Sezónne/prechodné bariny/jazierka na anorganickej pôde; vrátane depresie, výmole, sezónne zaplavované lúky, ostricové bariny


Kód biotopu

Ts

Kód Natura 2000