Vytlačiť

Sezónne/prechodné jazerá (nad 8 ha); vrátane jazier v alúviách

Sezónne/prechodné jazerá (nad 8 ha); vrátane jazier v alúviách


Kód biotopu

P

Kód Natura 2000