Vytlačiť

Kanály, odvodňovacie kanály, priekopy

Kanály, odvodňovacie kanály, priekopy


Kód biotopu

AM9

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu