Vytlačiť

Plochy na zadržiavanie vody, nádrže, zdrže, priehrady (všeobecne väčšie ako 8 ha)

Plochy na zadržiavanie vody, nádrže, zdrže, priehrady (všeobecne väčšie ako 8 ha)


Kód biotopu

AM6

Kód Natura 2000