Vytlačiť

Sezónne zaplavovaná poľnohospodárska krajina (vrátane intenzívne využívaných lúk a pasienkov)

Sezónne zaplavovaná poľnohospodárska krajina (vrátane intenzívne využívaných lúk a pasienkov)


Kód biotopu

AM4

Kód Natura 2000