Vytlačiť

Nádrže, vrátane poľnohospodárskych (všeobecne menšie ako 8 ha)

Nádrže, vrátane poľnohospodárskych (všeobecne menšie ako 8 ha)


Kód biotopu

AM2

Kód Natura 2000

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu