Vytlačiť

Horské kosné lúky

Horské kosné lúky


Kód biotopu

6520

Kód Natura 2000

6520

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

78

Priemerná plocha TML

59 187 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

96

Priemerný počet druhov v zázname

65


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (118),Hypericum maculatum (89),Alchemilla sp. (77),Agrostis capillaris (75),Deschampsia cespitosa (75),Veronica chamaedrys (74),Cruciata glabra (73),Geranium sylvaticum (73),Briza media (69),Lotus corniculatus (67)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.31% 49.69%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
44.8% 52.1% 3.1%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
47.9% 49.0% 3.1%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
58.3% 38.5% 3.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 74,0 %
A04 - pasenie 24,0 %
D02 - úžitkové vedenia 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 33,6 %
K02 - biologické procesy 25,9 %
A04 - pasenie 12,9 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,9 %
D01 - dopravné siete 4,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,6 %
B01 - výsadba stromov 1,7 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,7 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,7 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 1,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV