Vytlačiť

Subpanónske travinnobylinné porasty

Subpanónske travinnobylinné porasty


Kód biotopu

6240

Kód Natura 2000

6240

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

149

Priemerná plocha TML

16 166 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

200

Priemerný počet druhov v zázname

68


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rosa canina (183),Teucrium chamaedrys (177),Eryngium campestre (153),Koeleria macrantha (149),Hypericum perforatum (147),Potentilla arenaria (147),Tithymalus cyparissias (145),Ligustrum vulgare (141),Botriochloa ischaemum (137),Echium vulgare (133)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.32% 50.68%
PAN:
31.39% 68.61%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
63.2% 34.2% 2.6%
PAN:
48.2% 50.6% 1.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
63.2% 34.2% 2.6%
PAN:
48.2% 50.6% 1.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
83.8% 13.7% 2.5%
PAN:
66.3% 32.5% 1.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 77,8 %
K02 - biologické procesy 11,1 %
A04 - pasenie 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 44,8 %
A04 - pasenie 24,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 7,3 %
I01 - druhové invázie 5,2 %
I02 - problémové pôvodné druhy 3,1 %
B01 - výsadba stromov 3,1 %
H04 - znečistenie ovdušia 3,1 %
A03 - kosenie 3,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,0 %
C01 - baníctvo a lomy 1,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 37,5 %
A03 - kosenie 37,5 %
I01 - druhové invázie 12,5 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 36,8 %
A04 - pasenie 27,4 %
I01 - druhové invázie 12,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,5 %
I02 - problémové pôvodné druhy 4,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,1 %
G04 - vojenské využitie 1,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,1 %
D01 - dopravné siete 1,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV