Vytlačiť

Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách

Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách


Kód biotopu

4030

Kód Natura 2000

4030

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

39

Priemerná plocha TML

176 289 m2

Počet mapovateľov

19

Počet vykonaných návštev na TML

92

Priemerný počet druhov v zázname

31


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Calluna vulgaris (92),Betula pendula (73),Picea abies (73),Avenella flexuosa (66),Quercus dalechampii (54),Sorbus aucuparia (52),Pinus sylvestris (50),Nardus stricta (41),Vaccinium myrtillus (39),Juniperus communis (39)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
60.17% 39.83%
PAN:
78.89% 21.11%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
63.0% 30.1% 6.9%
PAN:
72.2% 22.2% 5.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
64.4% 30.1% 5.5%
PAN:
77.8% 22.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
65.8% 31.5% 2.7%
PAN:
72.2% 22.2% 5.6%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 50,0 %
D02 - úžitkové vedenia 30,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 10,0 %
K02 - biologické procesy 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 49,2 %
A04 - pasenie 20,6 %
D01 - dopravné siete 9,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 4,8 %
D02 - úžitkové vedenia 4,8 %
A03 - kosenie 3,2 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,2 %
I01 - druhové invázie 3,2 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G04 - vojenské využitie 85,7 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I02 - problémové pôvodné druhy 29,2 %
K02 - biologické procesy 29,2 %
I01 - druhové invázie 20,8 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 8,3 %
E04 - stavby, budovy v krajine 4,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,2 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 4,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV