Vytlačiť

Slatiny s vysokým obsahom báz

Slatiny s vysokým obsahom báz


Kód biotopu

Ra6a

Kód Natura 2000

7230

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

177

Priemerná plocha TML

8 894 m2

Počet mapovateľov

40

Počet vykonaných návštev na TML

347

Priemerný počet druhov v zázname

59


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Potentilla erecta (320),Picea abies (320),Carex panicea (306),Briza media (290),Equisetum palustre (271),Carex davalliana (262),Calliergonella cuspidata (246),Eriophorum latifolium (244),Juncus articulatus (241),Cirsium rivulare (241)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
37.69% 62.31%
PAN:
100.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
30.5% 53.8% 15.7%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
32.0% 52.3% 15.7%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.3% 42.1% 7.6%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 70,6 %
A04 - pasenie 17,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 3,9 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,0 %
K02 - biologické procesy 2,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 34,5 %
A03 - kosenie 28,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 5,5 %
A04 - pasenie 5,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,7 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,0 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV