Vytlačiť

Prechodné rašeliniská a trasoviská

Prechodné rašeliniská a trasoviská


Kód biotopu

Ra3b

Kód Natura 2000

7140

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

107

Priemerná plocha TML

8 389 m2

Počet mapovateľov

36

Počet vykonaných návštev na TML

212

Priemerný počet druhov v zázname

47


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (360),Carex nigra (185),Potentilla erecta (179),Betula pendula (171),Eriophorum angustifolium (171),Carex echinata (159),Cirsium palustre (134),Carex panicea (128),Salix cinerea (121),Frangula alnus (121)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
45.26% 54.74%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
41.5% 45.8% 12.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
42.0% 45.3% 12.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 41.0% 9.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 75,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 6,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,2 %
A04 - pasenie 2,1 %
D01 - dopravné siete 2,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,1 %
K02 - biologické procesy 2,1 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 43,9 %
A03 - kosenie 20,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,1 %
A04 - pasenie 4,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,6 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,2 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV