Vytlačiť

Prechodné rašeliniská a trasoviská

Prechodné rašeliniská a trasoviská


Kód biotopu

Ra3a

Kód Natura 2000

7140

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

107

Priemerná plocha TML

8 502 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

125

Priemerný počet druhov v zázname

46


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (193),Carex nigra (107),Eriophorum angustifolium (103),Potentilla erecta (102),Betula pendula (91),Carex echinata (91),Cirsium palustre (77),Sphagnum fallax (75),Carex panicea (74),Salix cinerea (74)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
50.48% 49.52%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
47.4% 41.4% 11.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
48.3% 40.5% 11.2%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
56.0% 35.3% 8.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 72,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,0 %
K02 - biologické procesy 4,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 4,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 48,7 %
A03 - kosenie 20,0 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,8 %
A04 - pasenie 4,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,6 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,7 %
I02 - problémové pôvodné druhy 1,7 %
D01 - dopravné siete 1,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV