Vytlačiť

Aktívne vrchoviská

Aktívne vrchoviská


Kód biotopu

Ra1b

Kód Natura 2000

7110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

10

Priemerná plocha TML

7 290 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

10

Priemerný počet druhov v zázname

21


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (12),Eriophorum vaginatum (10),Pinus mugo (9),Sphagnum fallax (9),Calluna vulgaris (8),Oxycoccus palustris (8),Vaccinium myrtillus (8),Vaccinium vitis-idaea (8),Carex nigra (7),Sphagnum magellanicum (6)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
77.00% 23.00%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
70.0% 20.0% 10.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
80.0% 10.0% 10.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
70.0% 20.0% 10.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 33,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 16,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV