Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty


Kód biotopu

Al3b

Kód Natura 2000

6170

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

129

Priemerná plocha TML

39 451 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

258

Priemerný počet druhov v zázname

79


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (371),Scabiosa lucida (212),Phyteuma orbiculare (201),Sorbus aucuparia (192),Galium anisophyllon (179),Saxifraga paniculata (164),Sesleria albicans (161),Thesium alpinum (147),Lotus corniculatus (146),Euphrasia salisburgensis (146)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
84.39% 15.61%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
76.0% 21.3% 2.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
76.0% 21.7% 2.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
82.2% 16.7% 1.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
L04 - lavína 47,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 19,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 11,8 %
A04 - pasenie 7,8 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 5,9 %
A03 - kosenie 2,0 %
K02 - biologické procesy 2,0 %
L05 - zosuvy pôdy 2,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 43,4 %
K02 - biologické procesy 30,1 %
A04 - pasenie 5,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 4,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 4,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,3 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,0 %
D01 - dopravné siete 1,2 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 0,8 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 0,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV