Vytlačiť

Porasty inváznych neofytov

Porasty inváznych neofytov


Kód biotopu

X8

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu