Vytlačiť

Úhory a extenzívne obhospodarované polia

Úhory a extenzívne obhospodarované polia


Kód biotopu

X5

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu