Vytlačiť

Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov

Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov


Kód biotopu

X10

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu