Vytlačiť

Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach a na obnažených dnách rybníkov

Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach a na obnažených dnách rybníkov


Kód biotopu

Vo9

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu