Vytlačiť

Spolocenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou

Spolocenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou


Kód biotopu

Vo8

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu