Vytlačiť

Makrofytná vegetácia plytkých stojatých mociarov (Ranunculion aquatilis)

Makrofytná vegetácia plytkých stojatých mociarov (Ranunculion aquatilis)


Kód biotopu

Vo7

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu