Vytlačiť

Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou


Kód biotopu

Vo6

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu