Vytlačiť

Prirodzené dystrofné stojaté vody

Prirodzené dystrofné stojaté vody


Kód biotopu

Vo3

Kód Natura 2000

3160

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

11 277 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

56

Priemerný počet druhov v zázname

20


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Carex rostrata (40),Juncus articulatus (36),Utricularia minor (36),Carex panicea (36),Eleocharis quinqueflora (35),Triglochin palustre (35),Campylium stellatum (32),Pinguicula vulgaris (25),Potentilla erecta (25),Eriophorum angustifolium (25)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
69.26% 30.74%
PAN:
100.00%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
47.3% 40.0% 12.7%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
49.1% 38.2% 12.7%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
60.0% 30.9% 9.1%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 92,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 7,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 22,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 19,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 15,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 12,1 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 6,1 %
A04 - pasenie 4,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,5 %
A03 - kosenie 3,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 3,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV