Vytlačiť

Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea

Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea


Kód biotopu

Vo1

Kód Natura 2000

3130

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

33

Priemerná plocha TML

14 695 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

86

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Eleocharis acicularis (35),Bidens frondosa (26),Bidens tripartita (24),Persicaria lapathifolia (23),Alisma plantago-aquatica (21),Lythrum salicaria (21),Rorippa palustris (20),Echinochloa crus-galli (19),Lycopus europaeus (19),Cyperus fuscus (19)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
60.73% 39.27%
PAN:
47.93% 52.07%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
51.1% 13.3% 35.6%
PAN:
50.0% 25.0% 25.0%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
57.8% 26.7% 15.5%
PAN:
55.0% 35.0% 10.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
51.1% 13.3% 35.6%
PAN:
60.0% 15.0% 25.0%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 24,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 24,3 %
D01 - dopravné siete 16,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 13,5 %
K02 - biologické procesy 8,1 %
F02 - 5,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,7 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,7 %
M02 - zmeny biotických podmienok 2,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 40,0 %
K02 - biologické procesy 40,0 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 40,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 13,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 6,7 %
M02 - zmeny biotických podmienok 6,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV