Vytlačiť

Mezofilné lemy

Mezofilné lemy


Kód biotopu

Tr7

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu