Atlas živočíchov / Víťaz Ľubomír

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 166 - 172 z 172 záznamov

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
perlovec dvojradový Brenthis hecate (Denis et Schiffermüller, 1775) Biotop/druh národného významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
Hyles galii (Rottemburg, 1775) Biotop/druh národného významu vzácny (Rare) Detail v atlase
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) Biotop/druh národného významu zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Biotop/druh národného významu zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
vretienka neskorá Zygaena laeta Huebner, 1790 Biotop/druh národného významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) Biotop/druh národného významu zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
Brenthis hecate (Denis et Sciffermueller, 1775) Biotop/druh národného významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12