Atlas živočíchov / Víťaz Ľubomír

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 151 - 165 z 175 záznamov

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Modráčik vresoviskový Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) Nechránené Detail v atlase
Modráčik lesný Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) Nechránené Detail v atlase
Modráčik hnedoškvrnný Polyommatus daphnis (Denis et Schiffermüller, 1775) Nechránené Detail v atlase
Mlynárik horský Pieris bryoniae (Hübner, 1806) Nechránené Detail v atlase
Mlynárik mokraďový Leptidea juvernica Williams, 1946 Nechránené Detail v atlase
Mlynárik rezedový Pontia edusa (Fabricius, 1777) Nechránené Detail v atlase
Modráčik bahniskový Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
fuzáč alpský Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
sága stepná Saga pedo (Pallas, 1771) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
ohniváčik veľký Lycaena dispar (Haworth, 1803) Biotop/druh európskeho významu zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
jasoň chochlačkový Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) Biotop/druh európskeho významu zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
Spriadač kostihojový Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jasoň červenooký Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
spriadač kostihojový Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
modráčik krvavcový Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase