Atlas živočíchov / Víťaz Ľubomír

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 136 - 150 z 175 záznamov

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
Arctia villica (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Nechránené Detail v atlase
očkáň hnedý Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
modráčik bahniskový Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
Brenthis hecate (Denis et Sciffermueller, 1775) Biotop/druh národného významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
modráčik krvavcový Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
perlovec dvojradový Brenthis hecate (Denis et Schiffermüller, 1775) Biotop/druh národného významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
vretienka neskorá Zygaena laeta Huebner, 1790 Biotop/druh národného významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
žltáčik zanoväťový Colias myrmidone (Esper, 1781) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
jasoň červenooký Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
sága stepná Saga pedo (Pallas, 1771) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
fuzáč alpský Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
mlynárik východný Leptidea morsei (Fenton, 1881) Biotop/druh európskeho významu vyžadujúci ďalšiu pozornosť Detail v atlase
Zygaena minos (Denis et Schiffermueller, 1775) Nechránené Detail v atlase
Lycaeides idas (Linnaeus, 1761) Nechránené Detail v atlase