Atlas živočíchov / Víťaz Ľubomír

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 175 záznamov

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Druh Druh (LT) Chránenosť Ohrozenosť Rod Akcia
fuzáč alpský Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
Modráčik bahniskový Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Sága stepná Saga pedo (Pallas, 1771) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
hnedáčik osikový Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) Biotop/druh európskeho významu zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
Mlynárik východný Leptidea morsei (Fenton, 1881) Biotop/druh európskeho významu vyžadujúci ďalšiu pozornosť Detail v atlase
Modráčik krvavcový Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
priadkovec trnkový Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
ohniváčik veľký Lycaena dispar (Haworth, 1803) Biotop/druh európskeho významu zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
Spriadač kostihojový Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
jasoň chochlačkový Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) Biotop/druh európskeho významu zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
očkáň hnedý Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
Spriadač kostihojový Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
modráčik čiernoškvrnný Maculinea arion (Linnaeus, 1758) Biotop/druh európskeho významu zraniteľný (VU = Vulnerable) Detail v atlase
žltáčik zanoväťový Colias myrmidone (Esper, 1781) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
jasoň červenooký Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) Biotop/druh európskeho významu ohrozený (EN = Endangered) Detail v atlase
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10