Vytlačiť

bystruška Zawadského

bystruška Zawadského

Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Veľká, 20 − 30 mm dlhá bystruška. Sfarbenie je veľmi rozdielne od čierneho po medenočervené. Povrch tela je lesklý. štít je širší ako dlhší. Intervaly na krovkách sú zreteľne širšie ako ryhy. Na krovkách má vytvorené 4 primárne intervaly. Poddruh C. z. zawadszkii má ploché intervaly a C. z. ronayiich má vypuklejšie.

Ekológia

Druh preferuje podhorské a nižšie položené horské lúky, ale vyskytuje sa aj v lese.

Celkové rozšírenie

Východná Európa (juhovýchodné Poľsko, východné Slovensko a západná Ukrajina).

Rozšírenie na Slovensku

U nás sa vyskytuje veľmi vzácne len na východnom Slovensku. Nominátny (základný) poddruh C. z. zawadszkiije v severnej časti (Východné Karpaty) a C. z. ronayi v južnej časti (Vihorlat, Slanské vrchy). Výskyt bol zaznamenaný na 9 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Zarastanie presvetlených lesných biotopov náletovými drevinami. Na nižšie položených lokalitách je ohrozený aj chemizáciou a vypaľovaním.

Zaujímavosti

Bystruška Zawadského (Carabus zawadszkii) patrí do podrodu Morphocarabus Géhin, 1885. Väčšinou systematikov je pokladaná iba za jeden z 11 poddruhov veľmi premenlivého druhu Carabus scheidleri Panzer, 1799, ktorý je rozšírený od Nemecka cez Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajinu až po Balkán. Iní aj v rámci druhu Carabus zawadszkii rozlišujú ešte 3 poddruhy − C. z. zawadszkii Kraatz, 1854,  C. z. seriatissimus Reitter, 1896 a C. z. ronayi Csiki 1906 (západná Ukrajina).

Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

44 992 962 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

32

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Carabus (Megodontus) violaceus violaceus Linnaeus, 1758 (38),Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 17 (29),Carabus (Oreocarabus) glabratus glabratus Paykull, 1790 (19),Abax (Abacopercus) schueppeli rendschmidtii (Germar, 1839) (17),Abax (Abax) ovalis (Duftschmid, 1812) (7),Carabus (Eucarabus) ulrichii ulrichii Germar, 1824 (7),Molops piceus piceus (Panzer, 1793) (7),Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783) (7),Carabus (Eucarabus) obsoletus Sturm, 1815 (6),Abax (Abax) parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) (4)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
62.5% 37.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
62.5% 37.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 82,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 47,3 %
A03 - kosenie 26,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 26,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV