Vytlačiť

Netopier fúzatý

Netopier fúzatý

Myotis mystacinus (Kuhl, 1819)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Počet lokalít

36

Priemerná plocha TML

30 801 m2

Počet mapovateľov

13

Počet vykonaných návštev na TML

90

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (97),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (68),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (65),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (45),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (42),Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) (36),Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) (32),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (23),Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) (22),Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819) (21)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
3.8% 62.0% 34.2%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
92.4% 6.3% 1.3%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
97.5% 2.5%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
3.8% 62.0% 34.2%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 50,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 33,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 20,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 13,3 %
A03 - kosenie 6,7 %
C01 - baníctvo a lomy 6,7 %
D01 - dopravné siete 6,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,7 %
K02 - biologické procesy 6,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV