Vytlačiť

netopier pobrežný

netopier pobrežný

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Stredne veľký druh, vo väčšine znakov pripomína netopiera vodného, je však väčší. Tragus (ušné viečko) nesiaha ani do polovice výšky ušnice, krídlová blana sa pripojuje k pätovému kíbu. Srsť je šedivá s hodvábnym nádychom, na bruchu takmer biela, ušnice a neosrstená časť hlavy dospelých jedincov je svetlejšia a hranica medzi zafarbením chrbta a brucha ostrejšia.

 

Ekológia

Letné kolónie samíc (zvyčajne 10 - 50, prípadne až niekoľko sto jedincov) sa vyskytujú v podkrovných priestoroch alebo v dutinách stro­mov. Zimujú v podzemných priestoroch. Druh je viazaný na mokrade s pomaly tečúcimi a stojatými vodami. Potravu loví v noci tesne nad hladinou vôd, takmer bez náhlych obratov, v dlhých úsekoch 100 a viac metrov. Loví hmyz, najmä pakomáre, potočníky, motýle, chrobáky. Rozmnožuje sa v júni a samice rodia po jednom mláďati.

 

Celkové rozšírenie

Nachádza sa v palearktickej oblasti, od Holandska a južného Švédska po strednú Sibír, izolovane sa vyskytuje v Mandžusku.

Rozšírenie na Slovensku

V letnom období boli spo­radické nálezy druhu takmer na celom našom území okrem severozápadnej a severovýchodnej oblasti. Častejší výskyt bol zaznamenaný v oblasti Muránskej planiny a Slovenského krasu.

Druh sa vyskytuje na 27 územiach európskeho výz­namu

Faktory ohrozenia

Veľkoplošné použitie pesticídov v oblasti vodných plôch, predovšetkým v reprodukč­nom období druhu.

Galéria