Vytlačiť

svišť vrchovský

svišť vrchovský

Marmota marmota (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

4 610 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)

TaxOriginCode:

15


Morfológia

Pomerne veľký hlodavec so zavalitým telom, s krátkou širokou hlavou, huňatým chvostom a ušnicami. Sfarbenie srsti je sivé alebo žltohnedé, po bokoch a na spodnej časti tela hrdzavožlté, koniec chvosta a horná časť hlavy sú tmavé. Krátke nohy majú silné pazúry prispôsobené na hrabanie.

Ekológia

Svište na našom území osídľujú skalné sutiny, žľaby a morény s priľahlým trávnatým a bylin­ným spoločenstvom a prípadne aj hole subalpínského, alpínského pásma. Žijú v societách, ktoré väčšinou vytvárajú kolónie. Kolónia obýva určité územie - teritórium, ktorého veľkosť závisí od počtu rodín tvoriacich kolóniu. V ňom nachádza potravu i úkryt a tam prebieha jej celková aktivita. Životný cyklus svišťov počas roka má niekoľko etáp: zimný spánok (hibernácia), ukončenie hibernácie a adaptácia na aktívny život, obdobie pá­renia a gravidity, obdobie rodenia a výchovy mláďat, obdobie prípravy na zimný spánok a zazimovanie. Živia sa rastlinou potravou, najmä rôznymi horskými trávami a bylinami. Približne dva týždne po skončení zimného spánku v apríli až máji sa svište pária, po 35 - 45 dňoch gravidity sa narodí 2 - 6 mláďat. Pohlavne dospievajú v 3. roku života a môžu sa dožiť 11 - 18 rokov.

Celkové rozšírenie

Je to endemický druh Európy. Autochtónne kolónie žijú v Alpách (Francúzsko, Švaj­čiarsko, Taliansko, západné Rakúsko, Berchtesgaden v Nemecku), Západných, Východných a v Nízkych Tatrách. Druh bol introdukovaný do pohorí Pyreneje (Španielsko), Centrálny masív, Jura, Vogézy (Francúz­sko), Čierny les (Taliansko), Júlske Alpy (Slovinsko), Východné Karpaty (Rumunsko) a reintrodukovaný do Nízkych Tatier.

Rozšírenie na Slovensku

Na našom území sa vysky­tuje endemický poddruh Marmota marmota latirostris Kratochvíl, 1961 v Západných a Východných Tatrách a s najväčšou pravdepodobnosťou autochtónne koló­nie sú aj v Nízkych Tatrách od vrchu Prašivá až po ráz­sochu Malý Gápel. Z Álp boli svište introdukované aj do oblasti Kráľovej hole v druhej polovici 19. storočia a tie patria k poddruhu M. m. marmota.

Poddruh M. m. latirostris sa vyskytuje na 2 územiach európskeho významu. Pravdepodobne zmiešaná populácia poddruhov M. m. marmota a M. m. latirostris na 1 území európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Nezákonný odlov svišťov - pyt­liactvo, zvyšujúci sa počet turistov a s tým súvisiace neustále vyrušovanie týchto živočíchov v kolóniách.

Počet lokalít

21

Priemerná plocha TML

446 534 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

92

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) (22),Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) (13),Corvus corax Linnaeus, 1758 (12),Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) (12),Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) (10),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (9),Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) (9),Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) (7),Canis lupus Linnaeus, 1758 (5),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (4)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
86.4% 7.4% 6.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
91.4% 6.2% 2.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
90.1% 8.6% 1.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
90.1% 3.7% 6.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 46,2 %
K02 - biologické procesy 30,8 %
L04 - lavína 15,4 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 7,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 58,8 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 18,8 %
K02 - biologické procesy 6,2 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 3,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 3,8 %
A04 - pasenie 2,5 %
L04 - lavína 2,5 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 1,2 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV