Vytlačiť

Vlk dravý

Vlk dravý

Canis lupus Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Je to najväčšia európska psovitá šelma, ktorá sa vzhľadom podobá nemeckému ovčiakovi. Má však širšiu, zašpicatenú hlavu a kratšie trojuholníkovité ušnice. Huňatý chvost nosí zvesený šikmo alebo kolmo na zem. Podľa ročného obdobia v zafarbení srsti prevlá­da hrdzavohnedý až šedočierny odtieň, len spodná časť tela a vnútorné strany končatín sú žltkasté až belavé.

Ekológia

Vlk dravý obýva horské oblasti a upred­nostňuje tie, kde sú dostupné potravné zdroje, miera prenasledovania nízka a nachádzajú sa tam miesta vhodné na vytvorenie brlohov na odchov mláďat. Počas väčšiny roka tvorí rôzne veľké rodinné society čiže svorky (rozpadajú sa len v čase ruje), s pevnou sociálnou organizáciou a mnohými dorozumievacími signálmi. Svorku spravidla tvorí rodičovský pár, ich najmladšie potomstvo a potomstvo z predchádzajú­ceho roku. V zime sa môžu vytvárať aj väčšie svorky spojením príbuzných rodín. Vlky majú veľmi rozvinuté sociálne správanie, lebo inak by tieto šelmy nemohli žiť v svorke usporiadane vo vzájomnom súlade, koor­dinácii a spolupráci. Hlavnou potravou sú voľne žijúce kopytníky, požiera aj zdochliny a menšie živočíchy. Zo zimnej svorky vlkov sa spravidla rozmnožuje len rodičovský tzv. alfa-pár. V sociálne nenarušenej svorke dominuje alfa-samec a ten sa pári so svojou družkou alfa-samicou. Vlky sa pária v januári až februári, gravi­dita trvá 62 - 64 dní a počet mláďat je najčastejšie 4 -8. Pohlavne dospievajú vo veku 2 - 3 rokov a môžu sa dožiť 12 - 16 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v holarktickej oblasti. V Eurázii žije od juhozápadnej a severozá­padnej Európy cez Rusko a Centrálnu Áziu (na juhu po severnú Arábiu a Indiu) po pobrežie Tichého oceána. V Severnej Amerike obýva Aljašku, Kanadu, časti severu USA a izolovaná populácia žije v Mexiku.

Rozšírenie na Slovensku

Trvale sa vyskytuje v po­horiach severného, stredného a východného Slo­venska.

Druh sa vyskytuje na 72 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Odstrel, nadmerná ťažba dreva v pôvodných lokalitách výskytu a vyrušovanie ľuďmi.

Galéria