Vytlačiť

Vlha hájová (obyčajná)

Vlha hájová (obyčajná)

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR


Galéria