Vytlačiť

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Dravec strednej veľkosti s pomerne štíh­lym telom. Samce vážia priemerne 489 - 680 g, samice 559 - 690 g. Okolo očí má čiastočne vejárovite uspo­riadané perie, dlhé úzke krídla a dlhý chvost. Zobák má tvar ostrého háku, nohy sú dlhé. Druh je farebne pohlavne dimorfný. Dospelý samec je tmavohnedý, so svetlejšou hlavou, pozdĺžnymi škvrnami na hrudi, šedastým chvostom. čierne konce krídel kontrastujú s modrastosivou strednou časťou krídel. Samica je hnedá so svetlo žltohnedou hlavou a tmavším pásom tiahnucim sa cez oko. Kostrč nikdy nie je biela.

Ekológia

Pravidelne hniezdi v rybničných a mo­čaristých oblastiach, v posledných desaťročiach aj v obilných poliach. Na hniezdisko prilieta obvykle v marci, hniezdo si stavia v trsti na rybníkoch a ja­zerách, občas aj na obilných poliach a v krovinách. Nový stavebný materiál prináša počas celého hniez­denia. V znáške býva obyčajne 3 - 6 vajec, ktoré sú jednofarebne zelenkasté alebo špinavobiele, vzácne môžu mať okrové, prípadne šedo-hnedé škvrny. Zahrievanie znášky trvá 31 - 38 dní. Mláďatá sú kŕ­mené od najväčšieho po najmenšie, pri nedostatku potravy najmenšie hynú. Potravu trhá a dáva mláďa­tám len samica. Doba hniezdnej starostlivosti trvá 34 - 40 dní, mladé samostatne lietajú vo veku cca 56 dní. Potravou sú predovšetkým drobné cicavce a vtáky, no aj žaby, ryby a hmyz. Odlet z hniezdiska prebieha koncom júla a auguste. Počas migrácie niekedy vytvárajú väčšie zoskupenia najmä na nocoviskách. Druh je sťahovavý, naša populácia zimu­je v Afrike. Len malý počet jedincov nepravidelne ostáva u nás počas celej zimy. Najvyšší zistený vek je 18 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh hniezdi v Európe, Ázii, v austrálskej oblasti a na Madagaskare.

Rozšírenie na Slovensku

Hniezdi v nížinných a rovi­natých oblastiach južného Slovenska. Ojedinelé páry obývajú širšie údolia riek v predhoriach Karpát alebo vnútri karpatských kotlín. Najvyššie známe hniezdiská sú z nadmorskej výšky 500 m.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích úze­mí druh hniezdi na 21 chránených vtáčích územiach.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozovaný zánikom vhodných biotopov s porastami trsti alebo pálky (vysúšanie a zavážanie močiarov, vyhŕňanie brehov rybníkov, vypaľovanie pobrežných porastov), nezá­konným odstrelom, otravami z nelegálnych jedova­tých návnad aj kontaminovanou korisťou.

Počet lokalít

20

Priemerná plocha TML

25 007 451 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

61

Priemerný počet druhov v zázname

21


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (31),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (31),Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) (30),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (27),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (26),Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) (25),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (24),Turdus merula Linnaeus, 1758 (24),Locustella luscinioides (Savi, 1824) (23),Motacilla alba Linnaeus, 1758 (23)


Galéria