Vytlačiť

salamandra škvrnitá

salamandra škvrnitá

Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Galéria