Vytlačiť

skokan zelený

skokan zelený

Rana esculenta Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

41

Priemerná plocha TML

777 133 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

171

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana ridibunda Pallas, 1771 (14),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (10),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (8),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (6),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (5),Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (5),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (4),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (3),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (3),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
37.1% 40.3% 22.6%
PAN:
59.6% 25.7% 14.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
66.1% 25.8% 8.1%
PAN:
69.7% 26.6% 3.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.1% 33.9% 8.0%
PAN:
67.9% 28.4% 3.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
45.2% 32.3% 22.5%
PAN:
67.9% 17.4% 14.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 20,5 %
A01 - pestovanie 19,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 11,0 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 8,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 6,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,5 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 5,5 %
K02 - biologické procesy 5,5 %
B02 - manažment lesa 4,1 %
C01 - baníctvo a lomy 4,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 19,1 %
F02 - 14,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 11,8 %
D01 - dopravné siete 10,3 %
A06 - 7,4 %
A04 - pasenie 5,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,9 %
K02 - biologické procesy 5,9 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 4,4 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 4,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV