Vytlačiť

Libelloides coccajus (Schiffermuller, 1776)

Libelloides coccajus (Schiffermuller, 1776)

Libelloides coccajus (Schiffermuller, 1776)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)