Vytlačiť

Sága stepná

Sága stepná

Saga pedo (Pallas, 1771)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Patrí k najväčším druhom hmyzu (12 cm) v strednej Európe.Je farebne variabilný - žltohnedý až zelený, dravý druh, ktorý sa živí hlavne inými druhmi rovnokrídlovcov.

Ekológia

Xerotermné lúky a lesostepi v rozsahu nadmorských výšok 300 - 900 m.n.m.

Celkové rozšírenie

Je to xerofilný ponticko-mediterrnny druh, jadro jeho rozšírenia je na Balkáne a v mediteráne.

Rozšírenie na Slovensku

V sučasnosti sa vyskytuje asi na 20-tich, väčšinou izolovaných lokalitách. Preferuje západné a juhozápadné svahy, hlavne medzi 400 a 500 m.n.m.

Faktory ohrozenia

Neprimerané obhospodarovanie ,sekundárne zarastanie lesom,intenzívne pasenie, odchyt zberateľmi.

Počet lokalít

11

Priemerná plocha TML

56 093 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

65

Priemerný počet druhov v zázname

13


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) (39),Platycleis grisea (Fabricius, 1781) (39),Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) (38),Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (33),Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (30),Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) (30),Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) (30),Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) (30),Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) (30),Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 (28)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
51.6% 48.4%
PAN:
16.7% 83.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
3.2% 87.1% 9.7%
PAN:
16.7% 83.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
96.8% 3.2%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
6.5% 51.6% 41.9%
PAN:
16.7% 83.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 60,0 %
M02 - zmeny biotických podmienok 40,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 36,4 %
A04 - pasenie 34,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 14,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 14,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
A04 - pasenie 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
A04 - pasenie 50,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV