Vytlačiť

kobylka sedmohradská

kobylka sedmohradská

Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR


Morfológia

Stredne veľká kobylka s dĺžkou tela 20 - 30 mm (väčšia ako P. aptera), krídla prvého páru (tegminy) sú silne skrátené, samičky ich majú len 2 - 3 mm dlhé. Kladielko samičiek až 25 mm dlhé, rovné, iba vzácne vo vrcholovej tretine mierne stoče­né dohora. Základné sfarbenie tela je škoricovo- až tmavohnedé, na temene s dvoma čiernohnedými škvrnami, čelová časť hlavy je dvojfarebná - hnedo--belavá. Tegminy sú jednofarebne svetlo- až červeno-hnedé. Bruško a stehná sú zospodu žlté.

Ekológia

Podhorský až horský druh s optimom v nadmorských výškach 800 - 900 m, ale v Rumun­sku vystupuje takmer do 1 700 m. Vyhľadáva húštiny na okrajoch lesov a presvetlené lesy. Vyhovujú mu suché aj podmáčané stanovištia. Dospelé jedince sa v prírode vyskytujú od júna do konca septembra.

Celkové rozšírenie

Známy je z východnej časti karpatských pohorí (Slovensko, Ukrajina, Rumunsko) a z Panónskej kotliny (Maďarsko, severné Srbsko).

Rozšírenie na Slovensku

U nás sa vzácne vyskytuje vo východnej časti územia - Volovské vrchy, Bukovské vrchy, Slanské vrchy a Vihorlat. Známy je minimálne zo 4 území európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Populácie tohto druhu nie sú u nás zatiaľ výrazne ohrozené. Faktorom spôsobujú­cim ubúdanie vhodných lokalít môže byť odvodňo­vanie horských lúk.

Zaujímavosti

Druh bol pôvodne opísaný zo Sed-mohradských Karpát (Rumunsko). Na Slovensku bol po prvýkrát zaznamenaný až v 50. rokoch 20. storočia.

Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

150 559 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

48

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) (38),Decticus verrucivorus (L.) 1758 (32),Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (28),Euthystira brachyptera brachyptera (Ocskay, 1826) (27),Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (26),Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) (26),Chrysochraon dispar (Germar, 1834) (24),Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) (18),Tettigonia cantans (Füssli, 1775) (18),Chorthippus biguttulus (L.) 1758 (17)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
11.5% 46.2% 42.3%
PAN:
40.0% 50.0% 10.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
19.2% 53.8% 27.0%
PAN:
40.0% 60.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
19.2% 53.8% 27.0%
PAN:
50.0% 50.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
15.4% 42.3% 42.3%
PAN:
40.0% 50.0% 10.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 66,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 34,8 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 17,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 17,4 %
A03 - kosenie 13,0 %
K02 - biologické procesy 8,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,3 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 75,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 25,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV