Vytlačiť

Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808

Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808

Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)