Vytlačiť

vretienka neskorá

vretienka neskorá

Zygaena laeta Huebner, 1790

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)