Vytlačiť

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)