Vytlačiť

Meleageria daphnis (Denis et Schiffermueller, 1775)

Meleageria daphnis (Denis et Schiffermueller, 1775)

Meleageria daphnis (Denis et Schiffermueller, 1775)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)