Vytlačiť

modráčik krvavcový

modráčik krvavcový

Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Motýľ s rozpätím krídel asi 35 mm. Pohlavný dimorfizmus nie je veľmi výrazný. Z hornej strany majú krídla oboch pohlaví tmavohnedý základ, ale väčšina plochy krídel je pokrytá lesklými bledo­modrými šupinkami. Hnedý okrajový pás samčeka je užší ako samičkin. Medzi žilkami na oboch pároch krídel sú tmavohnedé škvrnky, niekedy nevýrazné. Zo spodnej strany sú krídla oboch pohlaví bledohnedé s dvoma radmi tmavohnedých až čiernych škvrniek medzi žilkami. škvrnky sú bledo olemované. Húse­nice sú v prvých troch instaroch valcovité, červeno-hnedé s krátkymi hustými štetinami, neskôr mierne sploštené, s dlhými štetinami po okraji tela. Kukly sú žltkastohnedé.

Ekológia

Motýle majú jednu generáciu do roka. Pária sa v júni a júli. Samičky kladú vajíčka jednotlivo do vyvíjajúcich sa súkvetí krvavca lekárskeho (Sangui­sorba officinalis), ktorý je ich jedinou živnou rastlinou. Po vyliahnutí sa prvé 3 instary (vzrastové stupne) živia rastúcimi semenníkmi krvavca. Mladé húseničky 4. instaru vypadávajú na zem, kde sú zbierané mrav-cami (Myrmicascabrinodis, menej M. rubra) a zanesené do mraveniska. Húseničky vylučujú zo žliaz na 7. bruš­nom článku sekréty bohaté na cukry, ktoré mravce rady olizujú. Sekréty (alomóny) vylučované žliazkami na povrch tela imitujú pach mravčích lariev. V mrave­nisku žijú húsenice priamo v komôrkach s mravčím plodom a živia sa ním (myrmekofágia). V jednom mravenisku zvyčajne žije iba niekoľko húseničiek. Zimu prečkávajú v mravenisku. Kuklia sa v podzemnej komôrke, kde sa aj vyliahne imágo. Krídla si vystiera až po vylezení z mraveniska. Druh je viazaný na klasicky obhospodarované vlh­ké lúky s prirodzeným výskytom krvavca lekárskeho. Uprednostňuje teplé, chránené miesta.

Celkové rozšírenie

Palearktický druh. Izolované populácie sa vyskytujú v západnom Francúzsku a se­vernom Taliansku. Súvislejší výskyt je od strednej Európy (Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko) cez Ukrajinu, Rusko, Mongol­sko a Čínu až po Japonsko.

Rozšírenie na Slovensku

Rozšírený hlavne v niž­ších a stredných polohách, často na rovnakých lokalitách ako modráčik bahniskový (Maculinea nausithous). V minulosti známy z viacerých lokalít zo Záhoria, Podunajskej nížiny, Poľany, Slanských vrchov a Východoslovenskej nížiny. V súčasnosti je výskyt lokálny. Uvádza sa na 22 územiach európ­skeho významu.

Faktory ohrozenia

Ubúdanie prirodzene vlhkých lúk, ktoré boli v minulosti kosené alebo spásané. Vhod­né lokality sú ohrozené aj melioráciami a rozorávaním.

Zaujímavosti

Mravce si do mravenísk odnášajú malé húseničky. Tie lákajú mravcov sladkými výlučkami žliaz (Newcomerova žľaza) na 7. tergite (doštičke na chrbtovej strane článku). Okrem toho sa chemicky maskujú a pri kontakte s mravcami sa skrútia, čím aj tvarom napodobnia mravčie larvy a uľahčia mravcom ich uchopenie a odnos.

Počet lokalít

26

Priemerná plocha TML

52 649 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

138

Priemerný počet druhov v zázname

10


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (110),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (60),Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (56),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (52),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (50),Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) (44),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (42),Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) (37),Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) (35),Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (32)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
30.7% 47.5% 21.8%
PAN:
24.3% 40.5% 35.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
46.5% 33.7% 19.8%
PAN:
43.2% 29.7% 27.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
48.5% 36.6% 14.9%
PAN:
48.6% 24.3% 27.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
60.4% 32.7% 6.9%
PAN:
37.8% 35.1% 27.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 85,1 %
A04 - pasenie 6,4 %
D01 - dopravné siete 4,3 %
D02 - úžitkové vedenia 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 46,4 %
K02 - biologické procesy 25,5 %
A04 - pasenie 6,4 %
I01 - druhové invázie 6,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,4 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 0,9 %
G05 - iné ľudské vplyvy 0,9 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 78,3 %
A04 - pasenie 17,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 46,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 18,4 %
K02 - biologické procesy 18,4 %
A04 - pasenie 10,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV